29.07.2017 Informacja Dzienna Policji:

Zatrzymani na gorącym uczynku 614 Zatrzymani poszukiwani 158 Zatrzymani nietrzeźwi kierujący 255 Wypadki drogowe 96 Zabici w wypadkach 9 Ranni w wypadkach 115