30.07.2017 Informacja Dzienna Policji:

Zatrzymani na gorącym uczynku 717 Zatrzymani poszukiwani 136 Zatrzymani nietrzeźwi kierujący 368 Wypadki drogowe 112 Zabici w wypadkach 12 Ranni w wypadkach 140