31.07.2017 Informacja Dzienna Policji:

Zatrzymani na gorącym uczynku 531 Zatrzymani poszukiwani 231 Zatrzymani nietrzeźwi kierujący 212 Wypadki drogowe 114 Zabici w wypadkach 13 Ranni w wypadkach 129