ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE:

W świetle wyników badań opinii prowadzonych przez Sekretariat KRBRD istotnym problemem na polskich drogach jest brak elementów odblaskowych noszonych przez pieszych – ponad połowa z nas nie nosi ich nigdy, a dalsze 40% - rzadko lub tylko czasami. Szczególnie często przyznają się do tego kobiety, osoby poniżej 40 roku życia oraz zamieszkujące małe miasta.
 
Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym ma obowiązek nosić elementy odblaskowe.
Przepis ten ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa  uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenia wypadków z pieszych. Przepis dotyczy wszystkich pieszych, bez względu na wiek.
Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza do art. 11 ustęp 4a, zgodnie z którym pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Ustawodawca nie narzuca, jak ma wyglądać obowiązkowy element odblaskowy. Najważniejsze, by spełniał swoją funkcję i był widoczny.
Piesi wyposażeni w odblaski są widoczni dla kierowców ze znacznej odległości. Elementy odblaskowe są powszechnie dostępne w sklepach i na stacjach benzynowych. Ich zakup to wydatek rzędu zaledwie kilku złotych. Stosowanie odblasków nie wymaga więc ani szczególnego wysiłku, ani wielkich nakładów finansowych. Może natomiast uratować życie lub zdrowie zarówno pieszego, jak i kierowcy.