Stłuczka, kolizja, zarysowanie!!! Kiedy naprawdę warto wzywać Policję:

NIE KAŻDY Z KIEROWCÓW WIE, IŻ NIE MAMY OBOWIĄZKU WZYWANIA POLICJI NA MIEJSCE KOLIZJI, STŁUCZKI CZY ZARYSOWANIA.

DLACZEGO; Ponieważ w wielu przypadkach możemy dogadać się nawzajem pomiędzy uczestnikami.

Powyżej przykład wzorowo "załatwionej" kolizji przez samych uczestników.

Jeżeli jest to na przykład niegroźna stłuczka, nie ma wątpliwości co do sprawcy i jego stanu trzeźwości, są inni świadkowie możemy sami dopełnić wszystkich formalności.

W tym czasie policjanci - nie wezwani do kolizji - mogą kierować ruchem, aby nie było korków; pilnować porządku na drodze czy np. obsługiwać groźny wypadek lub ujawnić kradziony samochód itp.

Ale pamiętajmy!!! Na miejsce wypadku drogowego (zabici, ranni) zawsze musimy wezwać Policję, podobnie gdy mamy podejrzenie, że któryś z uczestników jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić, jeżeli przydarzy nam się kolizja na drodze jest zatrzymanie samochodu w takim miejscu, aby nie stwarzał on niebezpieczeństwa, można też usunąć auto drogi, tak by udrożnić ruch.

Następnie, należy podjąć wszelkie czynności, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, a więc np. ustawić trójkąt ostrzegawczy. Na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji należy podać swoje dane personalne (także właściciela pojazdu i zakładu ubezpieczeń, w którym zawarliśmy ubezpieczenie OC). Art. 44 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym nakłada na kierowcę oraz innych uczestników ruchu drogowego, biorących udział w zdarzeniu m.in. obowiązek podania swoich danych personalnych, danych personalnych właściciela pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w sytuacji, gdy żąda tego osoba uczestnicząca w zdarzeniu.

Zatem!!! Wzywanie Policji nie zawsze jest potrzebne, nie obciążajmy ich dodatkowo niepotrzebną pracą którą możemy wykonać sami, znacznie szybciej.

Zapamiętaj!!! Jeżeli w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał (nie odniósł żadnych obrażeń), wystarczy, że spiszemy między uczestnikami odpowiednie oświadczenie.

Nie wzywajmy Policji bezzasadnie!!!.

Źródło: Polska Policja/ Tekst zmodyfikowany Świadek Wypadku